نرم افزار داروخانه و فروشگاهینرم افزار داروخانه و فروشگاهی ماندگار

مبتنی بر بارکد

نرم افزار داروخانه و فروشگاهی ماندگار

سیستم مکانیزه صندوق فروش

نرم افزار داروخانه و فروشگاهی ماندگار

سیستم یکپارچه مالی - حسابداری

نرم افزار داروخانه و فروشگاهی ماندگار

امنیت و پشتیبانی
امکانات مالی و حسابداری

 • خرید . فروش
 • امور انبار،انبارداری،انبارگردانی
 • چک و بانک
 • درآمد و هزینه
 • ضایعات
 • ثبت سند در دو حالت دستي و اتوماتيك
 • دفتر روزنامه . کل . معین
 • سود و زیان
 • ترازنامه
 • سیستم گزارش ساز پویا

ماندروید

نسخه جدید ماندگار قابل نصب به روی اندروید

امکانات خاص

 • سیستم های اعتباری
 • امكان استفاده از تكنولوژي RFID
 • تخفيفات دستی . اتوماتیک و هوشمند
 • بن
 • مشتری مداری(CRM)
 • امکان تعریف انواع کالاها در 8 سطح
 • امكان فروش منفي و بالانس موجودي
 • امكان تعريف و چاپ باركد و ...
 • امنیت سخت افزاری و نرم افزاری با safe net
 • و.....


نرم افزار داروخانه

نرم افزار ثبت نسخ داروخانه صندوق فروش مکانیزه داروخانه مالی و حسابداری داروخانه انبار و انبار گردانی سود و زیان

نرم افزار داروخانه ماندگار یک نرم افزار مبتنی بر بارکد داروخانه ایی میباشد
نرم افزار یکپارچه داروخانه امکانات متعدد و خاص خود در یک شبکه سریع و بهم پیوسته کلیه اموریک داروخانه را مدیریت مینماید
اتصال به سیستم HIX
صندوق فروش مکانیزه داروخانه
نرم افزار مدیریت امور مالی و حسابداری داروخانه و دراگ استور
و همچنین نظارت و مدیریت بر انبارداروخانه بخش زیربنایی داروخانه را به عهده گرفته
نرم افزار داروخانه ماندگار با استفاده از امکانات خاص خود نرم افزار نسخه و نسخه پیچی و فروش دارو به صورت otc در حالت تمام اتوماتیک توانسته مدیریت داروخانه را تا رسیدن به گزارشات کامل مالی و حسابداری داروخانه همراهی نماید.ادامه مطلب ...

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی نرم افزار فروش فروشگاهی صندوق و صندوقداران مالی و حسابداری فروشگاهی انبار و انبار گردانی مشتری مداری (CRM)

نرم افزار فروشگاهی ماندگار یک نرم افزار مبتنی بر بارکد میباشد
سیستم صندوق فروشگاهی و مکانیزه این نرم افزارفروشگاهی برای مدیریت امور مالی و حسابداری فروشگاه و همچنین نظارت و مدیریت بر انبار فروشگاه و با استفاده از امکانات نرم افزار مشتری مداری برای انواع مدلهای فروش فروشگاهی نظیر بن .
کارتهای مشتری مدار ی. تخفیف . اشانتیون . فروش های ویژه فروشگاهی
این نرم افزار فروشگاهی میتواند مدیریت فروشگاه را تا رسیدن به گزارشات کامل مالی و حسابداری فروشگاه همراهی نماید


ادامه مطلب ...


نرم افزار فروشگاه زنجیره ای و هایپر مارکت

مدیریت فروش مدیریت بازرگانی مدیریت تامین کالا و انبار امنیت و پشتیبانی مدیریت مالی و حسابداری مشتری مداری (CRM)

نرم افزار فروشگاه زنجیره ای و هایپر مارکت ماندگار یک نرم افزار مبتنی بر بارکد میباشد
سیستم صندوق فروشگاهی و مکانیزه این نرم افزار فروشگاهی برای مدیریت امور مالی و حسابداری فروشگاه زنجیره ای و هایپر مارکت و همچنین نظارت و مدیریت بر انبار فروشگاه و با استفاده از امکانات نرم افزار مشتری مداری برای انواع مدلهای فروش فروشگاهی نظیر بن .
کارتهای مشتری مدار ی. تخفیف . اشانتیون . فروش های ویژه فروشگاهی
این نرم افزار فروشگاهی میتواند مدیریت فروشگاه را تا رسیدن به گزارشات کامل مالی و حسابداری فروشگاه همراهی نماید


ادامه مطلب ...

نرم افزار داروخانه زنجیره ای

نرم افزار نسخه و نسخه پیچی داروخانه صندوق فروش مکانیزه داروخانه مالی و حسابداری داروخانه انبار و انبار گردانی سود و زیان

نرم افزار داروخانه ماندگار یک نرم افزار مبتنی بر بارکد داروخانه ایی میباشد
نرم افزار یکپارچه داروخانه امکانات متعدد و خاص خود در یک شبکه سریع و بهم پیوسته کلیه اموریک داروخانه را مدیریت مینماید
این نرم افزار امکان ارتباط بین داروخانه ها با هم و با دفتر مرکزی بصورت آنلاین را دارد
صندوق فروش مکانیزه داروخانه
نرم افزار مدیریت امور مالی و حسابداری داروخانه و دراگ استور
و همچنین نظارت و مدیریت بر انبارداروخانه بخش زیربنایی داروخانه را به عهده گرفته
نرم افزار داروخانه ماندگار با استفاده از امکانات خاص خود نرم افزار نسخه و نسخه پیچی و فروش دارو به صورت otc در حالت تمام اتوماتیک توانسته مدیریت داروخانه را تا رسیدن به گزارشات کامل مالی و حسابداری داروخانه همراهی نماید.


ادامه مطلب ...


بارکد خوان
صندوق فروش فروشگاهی
صندوق لمسی فروشگاهی
صندوق فروش فروشگاهی
ترازوی دیجیتالی
صندوق لمسی فروشگاهی


تماس با ما