امکانات عمومی

 • نرم افزار یکپارچه مالی , فروشگاهی
 • ویژه اتوماسیون فروشگاهی.
 • مبتنی بر بارکد
 • مدیریت فروشگاهی
 • مدیریت انبار
 • مدیریت مالی
 • مشتری مداری(CRM)
 • امور کاربران و صندوقداران
 • انواع گزارشات متنی و نموداری
 • پشتیبانی تا ساعت 21 بدون تعطیلی

امکانات مالی و حسابداری

 • خرید . فروش
 • امور انبار،انبارداری،انبارگردانی
 • چک و بانک
 • درآمد و هزینه
 • ضایعات
 • ثبت سند در دو حالت دستي و اتوماتيك
 • دفتر روزنامه . کل . معین
 • سود و زیان
 • ترازنامه
 • سیستم گزارش ساز پویا

امکانات خاص

 • سیستم های اعتباری
 • امكان استفاده از تكنولوژي RFID
 • تخفيفات دستی . اتوماتیک و هوشمند
 • بن
 • مشتری مداری(CRM)
 • امکان تعریف انواع کالاها در 8 سطح
 • امكان فروش منفي و بالانس موجودي
 • امكان تعريف و چاپ باركد و ...
 • امنیت سخت افزاری و نرم افزاری با safe net
 • و.....


نرم افزار فروشگاهی فروشگاهی ، فروش فروشگاهی ، صندوق و صندوقداران ، مالی و حسابداری فروشگاهی ، انبار ، crm

نرم افزار مکانیزاسیون فروشگاهی ماندگار یک نرم افزار مبتنی بر بارکد میباشد
سیستم صندوق فروشگاهی و مکانیزه این نرم افزارفروشگاهی برای مدیریت امور مالی و حسابداری فروشگاه و همچنین نظارت و مدیریت بر انبار فروشگاه و با استفاده از امکانات نرم افزار مشتری مداری برای انواع مدلهای فروش فروشگاهی نظیر بن .
کارتهای مشتری مدار ی. تخفیف . اشانتیون . فروش های ویژه فروشگاهی
این نرم افزار فروشگاهی میتواند مدیریت فروشگاه را تا رسیدن به گزارشات کامل مالی و حسابداری فروشگاه همراهی نماید
ادامه مطلب ...

نرم افزار دارو خانه نسخه و نسخه پیچی دارو خانه ، صندوق فروش مکانیزه دارو خانه ، مالی و حسابداری دارو خانه ، انبار ، سود و زیان

نرم افزار مکانیزاسیون دارو خانه ماندگار یک نرم افزار مبتنی بر بارکد داروخانه ایی میباشد
نرم افزار یکپارچه داروخانه امکانات متعدد و خاص خود در یک شبکه سریع و بهم پیوسته کلیه اموریک داروخانه را مدیریت مینماید
صندوق فروش مکانیزه دارو خانه
نرم افزارمدیریت امور مالی و حسابداری دارو خانه و دراگ استور
و همچنین نظارت و مدیریت بر انبارداروخانه بخش زیربنایی دارو خانه را به عهده گرفته
نرم افزار دارو خانه ماندگار با استفاده از امکانات خاص خود نرم افزار نسخه و نسخه پیچی و فروش دارو به صورت otc در حالت تمام اتوماتیک توانسته مدیریت دارو خانه را تا رسیدن به گزارشات کامل مالی و حسابداری دارو خانه همراهی نماید.ادامه مطلب ...


تماس با ما